نمایشگاه کار

در اکثر شهر های آلمان نمایشگاه های مختلفی با نام نمایشگاه کار برگزار می شوند. برگزار کنندگان این نمایشگاه شرکت های بسیار بزرگی هستند که برای خود و یا برای شرکت های دیگر تامین نیروی متخصص می کنند. و بازدید کنندگان این نمایشگاه همگی افراد تحصیل کرده و متخصصی هستند که به دنبال شغل مناسب خود می گردند.

آنچه اهمیت دارد، این است پیش از فارغ التحصیلی و ضمن سال های تحصیل، در این نمایشگاه ها شرکت کرده و به بررسی بازار کار مرتبط با رشته ی خود بپردازیم. در این نمایشگاه ها متقاضیان می توانند با شرکت های مختلف در خصوص شرایط کار مشاوره کرده و پیش از فارغ التحصیلی خود را برای شغل آینده آماده و رزومه خود را تکمیل نمایند. به این ترتیب پیش از اتمام درس به خوبی با انتظارات شرکت ها و شرایط کار آشنا خواهیم شد.


     

 از جمله مهمترین اهداف گروه دانشجویی مهرآذر، مشاوره است. مشاوره ای دقیق و کاملا رایگان با دانشجویان مقیم آلمان وایتالیا. روشن کردن مسیری که شما پیش رو دارید و ما بار ها آن راه را طی کرده و بسیاری را در این مسیر همراهی کرده ایم.