کار دانشجویی

تعداد بسیار زیادی از دانشجویان ایرانی (مانند دانشجویان آلمانی) برای تامین هزینه های زندگی خود، در کنار تحصیل وارد بازار کارهای غیرحرفه ای و یا مشغول به کارهای دانشجویی می شوند.            " ادامه مطلب"

بازار کار تخصصی

هرچند گفته می شود بازار کار کشور آلمان برای اغلب رشته ها بسیار خوب است و البته اینگونه است، اما طبیعتا باز هم کسب شغل مناسب با درآمد های مناسب، نیاز به تلاش و کوشش مستمر دارد.             


        نمایشگاه کار

در اکثر شهر های آلمان نمایشگاه های مختلفی با نام نمایشگاه کار برگزار می شوند. برگزار کنندگان این نمایشگاه شرکت های بسیار بزرگی هستند که برای خود و یا برای شرکت های دیگر تامین نیروی متخصص می کنند. و بازدید کنندگان این نمایشگاه همگی افراد تحصیل کرده و متخصصی هستند که به دنبال شغل مناسب خود می گردند. .. ادامه مطلب ...

  تحصیل در فرانسه 

  • ویزای فوری
  • تحصیل به زبان انگلیسی


 تحصیل در ایتالیا 

  • زبان انگلیسی
  • بورسیه بدون شرط معدل